Kênh dành cho phái đẹp!

MÁY KHỬ MÙI BẰNG OZONE CÓ AN TOÀN ?

MÁY KHỬ MÙI BẰNG OZONE CÓ AN TOÀN ?

Click: “Ozone và sức khỏe của bạn”

The EPA pamphlet “Ozone and Your Health”

Bài viết này tổng hợp thông tin từ một số ít website quốc tế như : Cơ quan bảo vệ môi trường tự nhiên Hoa Kỳ ( EPA ), Cơ quan quản trị bảo đảm an toàn Nghề Nghiệp và sức khỏe thể chất Hoa Kỳ ( OSHA ) … nhằm mục đích giúp những bạn sử dụng Máy khử mùi Ozone đúng cách .

1. Ozone là gì? / What is Ozone?

 • Ozone là một phân tử được tạo thành từ ba nguyên tử oxy. Do đó, nó thường được viết tắt là O3. Nhiều người sẽ quen thuộc với thuật ngữ ” ozone ” khi nghe về tầng ozone sống sót trong tầng bình lưu của toàn cầu ( thường từ 20-50 km so với mặt đất ). Ozone có có ích cho con người ; nó ship hàng để ngăn ngừa bức xạ có hại phát ra từ mặt trời. Trong trong thực tiễn, không có nó, đời sống như tất cả chúng ta biết sẽ không hề diễn ra. Đôi khi người ta nghe thấy những lỗ thủng tầng ozone, nơi ozone đã bị hết sạch và bức xạ đi vào khí quyển ở mức cao hơn mức thông thường .

 • Ozone is a molecule that is made up of three oxygen atoms. Therefore it is often abbreviated as O3, and you will occasionally hear it called ” trioxygen. ” Many people will be familiar with the term ” ozone ” from hearing about the ozone layer that exists in the earth’s stratosphere. Up there, some ten or more miles above the planet’s surface, ozone is helpful to humans ; it serves to block out harmful radiation emanating from the sun. In fact, without it, life as we know it would not be possible. One sometimes hears of ozone holes, where the ozone has been depleted and radiation enters the atmosphere in higher than normal levels .

Các nhà sản xuất cung cấp thông tin chính xác ? / Are Manufacturer Claims Legitimate?

 • Ấn tượng mà mọi người nhận được là ozone là một chất có lợi, và, theo như tầng ozone, đó là điều chắc như đinh. Các đơn vị sản xuất thiết bị tạo ozone cũng chơi theo nhận thức này. Họ cũng hoàn toàn có thể sử dụng những thuật ngữ hấp dẫn như ” oxy nguồn năng lượng ” để miêu tả ozone như một dạng oxy khác mà tất cả chúng ta thở. Tuy nhiên, trong hóa học không hoạt động giải trí như vậy : trích dẫn báo cáo giải trình của EPA ” Máy tạo Ozone được bán như máy khử mùi không khí “, ozone là ” một loại khí độc với những đặc tính hóa học và độc tính khác nhau từ oxy. “

 • The impression people receive is that ozone is a beneficial substance, and, as far as the ozone layer goes, that is certainly the case. Manufactures of ozone-generating devices play on this perception, as well. They may also use enticing terms like ” energized oxygen ” to describe ozone as just another form of the oxygen we breathe. However, chemistry just doesn’t work like that : to quote the EPA’s report ” Ozone Generators that Are Sold as Air Cleaners, ” ozone is ” a toxic gas with vastly different chemical and toxicological properties from oxygen. “

 • Tuy nhiên, một người chỉ được thông tin về vai trò của ozone trong việc che chắn tất cả chúng ta khỏi bức xạ UV, hoàn toàn có thể nghĩ về ozone chỉ vì quyền lợi của nó và không nhận thức được hiệu quả nguy hại mà việc tiếp xúc gần với nó hoàn toàn có thể có. Có thể nói về ozone ” tốt ” và ” ozone xấu “, nhưng sự độc lạ duy nhất giữa hai loại này là vị trí. Nếu bạn đang thở nó, nó luôn là loại xấu. Nói cách khác, khi nói đến ozone, EPA muốn tất cả chúng ta ghi nhớ khẩu hiệu ” tốt lên cao, xấu ở gần ” .

 • However, someone who is only informed about the role ozone plays in shielding us from radiation may think of ozone solely in terms of its benefits and not be aware of the dangerous results that close contact with it can have. It is possible to speak of ” good ” ozone and ” bad ozone, ” but the only difference between the two is location. If you are breathing it, it is always the bad kind. In other words, when it comes to ozone, the EPA wants us to remember the slogan ” good up high, bad nearby. “

Theo EPA ” Ở mặt đất, ozone là một chất gây ô nhiễm có hại. ”
” At ground level, ozone is a harmful pollutant. ” – Environmental Protection Agency

 • Ozone được tạo ra bởi nhiều nguồn ô nhiễm, như khí thải xe hơi, xí nghiệp sản xuất hóa chất và xí nghiệp sản xuất lọc dầu, và là một trong những chất được EPA giám sát theo Đạo luật Không khí Sạch. Điều sau cuối bạn cần là cái gọi là máy lọc không khí bơm trực tiếp hóa chất Ozone đó vào không khí trong nhà bạn .

 • Ozone is released by many pollution sources, such as car exhaust, chemical plants, and refineries, and is one of the substances monitored by the EPA under the Clean Air Act. The last thing you need is a so-called air purifier that pumps such a chemical directly into your home’s air .

Làm thế nào để ozone tầng mặt đất hình thành? / How does ground-level ozone form?

 • Tầng đối lưu, hay tầng ozone, không được phát ra trực tiếp vào không khí, mà được tạo ra bởi những phản ứng hóa học giữa những oxit của nitơ ( NOx ) và những hợp chất hữu cơ dễ bay hơi ( VOC ). Điều này xảy ra khi những chất ô nhiễm phát ra từ xe hơi, nhà máy sản xuất điện, nồi hơi công nghiệp, xí nghiệp sản xuất lọc dầu, xí nghiệp sản xuất hóa chất và những nguồn khác phản ứng hóa học khi có ánh sáng mặt trời .
 • Tropospheric, or ground level ozone, is not emitted directly into the air, but is created by chemical reactions between oxides of nitrogen ( NOx ) and volatile organic compounds ( VOC ). This happens when pollutants emitted by cars, power plants, industrial boilers, refineries, chemical plants, and other sources chemically react in the presence of sunlight .

 • Ozone rất hoàn toàn có thể đạt đến mức không lành mạnh vào những ngày nắng nóng trong thiên nhiên và môi trường đô thị, nhưng vẫn hoàn toàn có thể đạt mức cao trong những tháng lạnh hơn. Ozone cũng hoàn toàn có thể được luân chuyển khoảng cách xa bằng gió, vì thế ngay cả khu vực nông thôn cũng hoàn toàn có thể gặp mức ozone cao .
 • Ozone is most likely to reach unhealthy levels on hot sunny days in urban environments, but can still reach high levels during colder months. Ozone can also be transported long distances by wind, so even rural areas can experience high ozone levels .

Tiếp theo, chúng tôi sẽ đàm đạo ngắn gọn về những gì về ozone khiến nó trở nên rất tệ cho sức khỏe thể chất của bạn .
Next, we will briefly discuss what it is about ozone that makes it so bad for your health .

2. Tại sao Ozone ở mặt đất không lành mạnh? / Why is Ground-Level Ozone Unhealthy?

 • Như chúng ta đã nói ở trên, ozone bao gồm ba nguyên tử oxy đã liên kết với nhau. Thông thường khi chúng ta nói về “oxy”, chúng ta không đề cập đến một nguyên tử oxy mà là một phân tử được tạo thành từ hai nguyên tử oxy, O2. Đây là dạng oxy mà con người và động vật cần để sống. Điều này là do các nguyên tử oxy tự nhiên có xu hướng liên kết với nhau. Một phân tử gồm hai nguyên tử oxy ổn định; hai nguyên tử liên kết chặt chẽ với nhau và không dễ dàng tách ra.
 • As we said above, ozone consists of three oxygen atoms that have bonded together. Usually when we speak of “oxygen,” we do not refer to a single oxygen atom but rather a molecule made up of two oxygen atoms, O2. It is this form of oxygen that humans and animals need to stay alive. This is because oxygen atoms naturally tend to bond with each other. A molecule consisting of two oxygen atoms is stable; the two atoms are tightly bound together and are not easily separated.

Ozone tạo ra bệnh viêm phổi của bạn / Ozone Bonds to Your Lungs

 • Đây không phải là trường hợp với ozone. Nguyên tử oxy thứ ba có thể bị tách ra tương đối dễ dàng, thay vào đó là một phân tử oxy bình thường có hai nguyên tử và một nguyên tử oxy duy nhất không liên kết với bất kỳ thứ gì khác. Chính xu hướng phân rã này làm cho ozone rất nguy hiểm.
 • This is not the case with ozone. The third oxygen atom can become detached relatively easily, leaving instead one normal oxygen molecule with two atoms, and a single oxygen atom that is not bonded to anything else. It is this tendency to decay that makes ozone so dangerous.

Các đơn vị sản xuất và nhà phân phối thiết bị Ozone thường sử dụng thuật ngữ gây hiểu nhầm để diễn đạt thiết bị tạo Ozone là máy khử mùi Ozone trong không khí. Các thuật ngữ như “ Oxy hóa nguồn năng lượng ” hoặc “ Không khí trong lành ” cho thấy, Ozone là một loại Oxy khỏe mạnh, thân thiện thiên nhiên và môi trường. Theo EPA, Ozone vẫn phải được xem là một loại khí với đặc tính hóa học và độc tính rất lớn được tạo từ oxy. Tuy nhiên, vẫn có một ngưỡng bảo đảm an toàn và số lượng giới hạn khi con người tiếp xúc với Ozone .

Bảng 1. Các tiêu chuẩn sức khỏe của Ozone và các yếu tố rủi ro.

Ảnh hướng sức khỏe

Yếu tố rủi ro

Tiêu chuẩn sức khỏe

Nguy cơ có thể gặp phải :

 • Giảm công dụng phổi

 • Trầm trọng hơn bệnh hen suyễn .

 • Kích thích và ho

 • Đau ngực và khó thở

 • Viêm mô phổi

 • Nhạy cảm cao hơn với nhiễm trùng đường hô hấp

Các yếu tố làm tăng nguy cơ và mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng Ozone tới sức khỏe :

 • Nồng độ khí Ozone tăng cao .

 • Thời gian tiếp xúc lâu .

 • Người mắc bệnh về phổi đã có từ trước đó .

Theo quy định của tổ chức FDA (Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ) sản lượng máy tạo ozone dùng trong nhà không vượt quá 0,05ppm (mg/l).

Theo Cơ quan quản lý an toàn Nghề Nghiệp và sức khỏe OSHA đưa ra khuyến cáo, yêu cầu người lao động không được tiếp xúc với nồng độ Ozone trung bình trên 0.1ppm trong 8 giờ.

Tiêu chuẩn EPA quy định nồng độ Ozone ngoài trời  trung bình tối đa trong 8 giờ là 0,08ppm.

 • Nói tóm lại, bằng cách hít thở không khí trong thiên nhiên và môi trường giàu ozone, bạn đang ăn một chất sẽ tàn phá phổi của bạn. Bây giờ tất cả chúng ta hãy xem xét những yếu tố đơn cử phát sinh khi bạn tiếp xúc với ozone .

 • In short, by breathing the air in an ozone-rich environment, you are ingesting a substance that will wreak havoc on your lungs. Now let us take a look at the specific problems that arise when you are exposed to ozone .

3. Ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của Ozone / The Negative Health Effects of Ozone

Breathing in ozone can damage your lungs and have a number of ill consequences. The following list is based on the EPA’s findings regarding the health effects of ozone exposure : / Hít thở không khí nhiều ozone hoàn toàn có thể làm hỏng phổi của bạn và gây ra một số ít hậu quả xấu. Danh sách sau đây dựa trên những phát hiện của EPA tương quan đến ảnh hưởng tác động sức khỏe thể chất của phơi nhiễm ozone :

 1. Causes Coughing –  Ozone can make you cough, irritate your throat, leave you short of breath, and cause aching in your chest, even in relatively low doses. / Nguyên nhân gây ho – Ozone có thể khiến bạn ho, kích thích cổ họng, khiến bạn khó thở và gây đau ở ngực, ngay cả khi hít vào liều tương đối thấp.

 2. Inflames Your Lungs –  It can damage your respiratory system by inflaming the cells that line your lungs. / Viêm phổi của bạn – Nó có thể làm hỏng hệ thống hô hấp của bạn bằng cách làm viêm các tế bào lót phổi của bạn. – It can damage your respiratory system by inflaming the cells that line your lungs. /
 3. Possible Permanent Lung Damage –  It can cause permanent damage to the lungs themselves in some instances. For example, if a child is exposed to ozone, it can interfere with the growth and development of the lungs. In adults, it can accelerate the deterioration of the lungs that comes naturally with aging. / Có thể Viêm phổi vĩnh viễn – Nó có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho chính phổi trong một số trường hợp. Ví dụ, nếu một đứa trẻ tiếp xúc với ozone, nó có thể cản trở sự tăng trưởng và phát triển của phổi. Ở người trưởng thành, nó có thể đẩy nhanh sự suy giảm của phổi xảy ra một cách tự nhiên với sự lão hóa.

 4. Worsens Asthma – If someone with asthma inhales ozone, it can worsen his or her condition even further. / Làm trầm trọng thêm bệnh hen suyễn – Nếu một người mắc bệnh hen suyễn hít phải ozone, nó có thể làm cho tình trạng của người đó trở nên tồi tệ hơn nữa. 

 5. Worsens Emphysema and Bronchitis – Likewise, ozone can exacerbate other lung diseases as well, including emphysema and bronchitis. / Làm nặng thêm bệnh Viêm Phổi Tắc Ngẽn Mãn Tính và Viêm phế quản – Tương tự như vậy, ozone có thể làm trầm trọng thêm các bệnh phổi khác, bao gồm cả viểm phổi tắc ngẽn mãn tính và viêm phế quản.

   

 6. Interferes With Immune System –  It can interfere with the functioning of the body’s immune system around the lungs, leaving you more vulnerable to airborne infections because your body is less capable of fighting them off. / Can thiệp vào hệ thống miễn dịch – Nó có thể can thiệp vào hoạt động của hệ thống miễn dịch của cơ thể quanh phổi, khiến bạn dễ bị nhiễm trùng trong không khí hơn vì cơ thể bạn không có khả năng chống lại chúng.

 7. Damage Continues – Some of the immediate irritation caused by ozone may subside after a few days of exposure, even if you are still inhaling it at the same levels. Though this might feel like a relief, it can lull us into a false sense of security. The EPA pamphlet “

  Ozone and Your Health

  ” (PDF) states that “ozone continues to cause lung damage even when the symptoms have disappeared.” / Tiếp tục nguy hại mãn tính – Một số kích thích tức thời do ozone gây ra có thể giảm sau vài ngày tiếp xúc, ngay cả khi bạn vẫn hít phải nó ở cùng cấp độ. Mặc dù điều này có thể cảm thấy như một sự giải thoát, nó có thể đưa chúng ta vào một cảm giác an toàn sai lầm. Cuốn sách nhỏ của EPA

  ” Ozone và sức khỏe thể chất của bạn “( PDF ) nói rằng ” ozone liên tục gây tổn thương phổi ngay cả khi những triệu chứng đã biến mất. “

 • Như bạn hoàn toàn có thể thấy, sẽ là khôn ngoan nếu bạn cẩn trọng tránh ozone bất kể khi nào hoàn toàn có thể. Nhưng nếu ozone không lành mạnh, tại sao 1 số ít nhà phân phối thanh lọc không khí lại tạo ra những mẫu sản phẩm cố ý đưa nó vào nhà bạn ? Bây giờ tất cả chúng ta sẽ chuyển từ bàn luận về ozone nói chung sang kiểm tra tính hiệu suất cao và bảo đảm an toàn của những mạng lưới hệ thống này .

 • As you can see, it would be wise to take care to avoid ozone whenever possible. But if ozone is so unhealthy, why do some air purification manufacturers make products that deliberately introduce it into your home ? We will now move from discussing ozone in general to examining the effectiveness and safety of these systems .

4. Máy khử mùi không khí bằng Ozone: Chúng có hoạt động không? / Ozone-Generating Air Purifiers: Do They Work?

Ý tưởng đằng sau những máy khử mùi không khí tạo ra ozone dựa trên đặc tính phản ứng của ozone. Như tất cả chúng ta đã nói trước đó, ozone rất không không thay đổi và sẽ vỡ ra, dẫn đến những phản ứng hóa học hơn nữa. Các đơn vị sản xuất máy tạo ozone cho rằng quy trình này sẽ tàn phá nhiều hóa chất trong không khí không lành mạnh trong nhà bạn. Nhưng EPA, đã thực thi tìm hiểu đáng kể về hiệu suất cao của những máy tạo ozone, không đồng ý chấp thuận và liệt kê ba yếu tố với những công bố về Lọc Không khí với Ozone .
The idea behind air cleaners that produce ozone is based on ozone’s reactive properties. As we said earlier, ozone is highly unstable and will break apart, leading to further chemical reactions. Makers of ozone generators suggest that this process will destroy many of the unhealthy airborne chemicals in your home. But the EPA, which has done considerable investigating into the effectiveness of ozone generators, disagrees, and lists three problems with these claims .

Máy lọc không khí Ozone hầu như không hiệu quả / Ozone Air Purifiers Are Largely Ineffective

 1. Many pollutants are not damaged by ozone – The EPA goes so far as to say in “Ozone Generators that Are Sold as Air Cleaners” that “for all practical purposes, ozone does not react at all with such chemicals.” Ozone may quickly damage you, but that does not mean everything is equally vulnerable to it. / Nhiều chất gây ô nhiễm không bị phá hủy bởi ozone – EPA đã đi xa đến mức nói trong “Máy tạo Ozone được bán như máy làm sạch không khí / máy khử mùi” rằng “cho tất cả các mục đích thực tế, ozone hoàn toàn không phản ứng với các hóa chất đó”. Ozone có thể nhanh chóng gây hại cho bạn, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ đều dễ bị tổn thương như nhau.

 2. Creation of new pollutants – When it comes to those things that ozone does neutralize, the reaction that destroys the original pollutant sometimes just creates new pollutants, leaving the air hardly any cleaner than it was before. One report prepared by the EPA suggests, for example, that “ozone is also believed to react with acrolein, one of the many odorous and irritating chemicals found in secondhand tobacco smoke.” / Tạo ra các chất gây ô nhiễm mới – Khi nói đến những thứ mà ozone trung hòa, phản ứng phá hủy chất gây ô nhiễm ban đầu đôi khi chỉ tạo ra các chất gây ô nhiễm mới, khiến không khí khó sạch hơn trước đây. Một báo cáo do EPA chuẩn bị cho thấy, chẳng hạn, “ozone cũng được cho là phản ứng với acrolein, một trong nhiều hóa chất gây mùi và khó chịu được tìm thấy trong khói thuốc lá thụ động”.

 3. Ineffective Particle Removal – Ozone does not do anything about unhealthy particles in the air that comprise a good deal of the total amount of indoor air pollution. This would include pet dander or dust, for example. Traditional air filters are usually most effective at getting rid of particulate pollution, which means that if someone buys an ozone generator instead, he or she is missing the opportunity to do something significant to reduce pollution. / Loại bỏ hạt không hiệu quả – Ozone không làm bất cứ điều gì về các hạt bụi không lành mạnh trong không khí bao gồm rất nhiều thành phần ô nhiễm không khí trong nhà. Điều này sẽ bao gồm vẩy da thú cưng hoặc bụi, ví dụ. Bộ lọc không khí truyền thống thường có hiệu quả nhất trong việc loại bỏ ô nhiễm hạt bụi, điều đó có nghĩa là nếu ai đó mua máy tạo ozone thay thế, người đó sẽ bỏ lỡ cơ hội làm điều gì đó quan trọng để giảm ô nhiễm.

 • Ngoài những điểm này, những điều tra và nghiên cứu tiếp theo được trích dẫn bởi EPA cũng chỉ ra rằng máy tạo ozone không làm gì chống lại nhiều chất gây mùi thường thấy trong nhà. Một báo cáo giải trình, được công bố trên tạp chí chính thức của Thương Hội kỹ sư máy sưởi, điện lạnh và điều hòa nhiệt độ Hoa Kỳ, cho thấy ” mùi khung hình hoàn toàn có thể bị che lấp bởi mùi ozone nhưng không được vô hiệu bởi ozone ” .
 • Beyond these points, further studies cited by the EPA have also indicated that ozone generators do nothing against many odor-causing substances commonly found in the home. One report, published in the official journal of the American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning Engineers, found that ” body toàn thân odor may be masked by the smell of ozone but is not removed by ozone. ”
 • Ngoài ra, mặc dầu sống sót một số ít bằng chứng chỉ ra rằng ozone hoàn toàn có thể được sử dụng để chống lại virus và những nguồn ô nhiễm sống như vi trùng và nấm mốc, để điều này có tác động ảnh hưởng hoàn toàn có thể thống kê giám sát được, ozone sẽ cần phải có nồng độ vượt xa những gì con người hoàn toàn có thể bảo đảm an toàn .
 • Also, although there does exist some evidence indicating that ozone can be used to combat viruses and living pollution sources such as bacteria and mold, for this to have any measureable impact, the ozone would need to be present in qualities far above what humans can safely tolerate .
 • Tóm lại, máy tạo ozone không nên sử dụng cho lọc không khí. Tất nhiên, có đủ nguyên do để tránh mua chúng. Nhưng trên hết, đó là câu hỏi về sự bảo đảm an toàn, và trên cơ sở đó, máy tạo ozone thất bại trong việc tạo ra bảo đảm an toàn trong thiên nhiên và môi trường khử mùi không khí .
 • To sum it all up, ozone generators just don’t work. That alone is enough reason to avoid buying them, of course. But on top of that, there is the question of safety, and on these grounds, as well, ozone generators fail .

5. Máy khử mùi không khí bằng Ozone: Chúng có an toàn không? / Ozone-Generating Air Purifiers: Are They Safe?

 • Công bằng, những loại máy tạo ozone khác nhau tạo ra lượng ozone khác nhau. Một số, nếu được sử dụng đúng chuẩn theo khuyến nghị của nhà phân phối, hoàn toàn có thể không tạo ra đủ ozone để gây ra bất kể công dụng nào. Đối với tổng thể những nguyên do được đàm đạo trong phần trước, những máy lọc Ozone này vẫn vô dụng khi được sử dụng làm phương tiện đi lại để làm sạch không khí / Khử mùi, nhưng tối thiểu chúng không trực tiếp góp thêm phần vào yếu tố mà chúng được quảng cáo là xử lý .
 • In fairness, different kinds of ozone generators produce different amounts of ozone. Some, if used exactly as recommended by the manufacturer, may not create enough ozone to cause any damage. For all the reasons discussed in the previous section, these purifiers are still useless as a means of cleaning the air, but at least they aren’t directly contributing to the problem they are advertised as solving .
 • Thật không may, EPA đã phát hiện ra rằng, với 1 số ít tên thương hiệu thiết bị tạo ozone khác, ” nồng độ ozone cao hơn đáng kể so với [ tiêu chuẩn sức khỏe thể chất hội đồng được công nhận ] là hoàn toàn có thể ngay cả khi người dùng tuân theo hướng dẫn quản lý và vận hành của đơn vị sản xuất ” theo cách tốt nhất của đơn vị sản xuất có năng lực. Đơn giản là có quá nhiều yếu tố hoàn toàn có thể mọc lên và gây ra sự ngày càng tăng ôzôn. Kích thước của căn phòng, dù là cửa ra vào hay mở hay đóng, và luồng không khí xung quanh máy tạo ozone đều tác động ảnh hưởng đến mức độ tập trung chuyên sâu của ozone .
 • Unfortunately, the EPA has found that, with some other brands of ozone-generating devices, ” concentrations of ozone considerably higher than [ recognized public health standards ] are possible even when a user follows the manufacturer’s operating instructions ” to the best of his or her ability. There are simply too many factors that can spring up and cause an increase in ozone exposure. The size of the room, whether doors or left open or closed, and the exact makeup of the air around the ozone generator all affect how concentrated the ozone will become .
 • Ngoài ra, rất khó để tính đến những nguồn ozone khác ( xe hơi, nhà máy sản xuất, v.v. ) hoàn toàn có thể ở gần đó. Có thể một máy tạo ozone sẽ không tự sản xuất đủ ozone gây hại, nhưng khi phối hợp với những nguồn khác này, lượng ozone vượt qua ngưỡng nguy hại .
 • Also, it is very difficult to take into account other sources of ozone ( cars, factories, etc. ) that may be nearby. It is possible that an ozone generator will not on its own produce enough ozone to be harmful, but when combined with these other sources, the amount of ozone crosses the danger threshold .
 • In conclusion, even if ozone generators did work as they are intended to do, and as they are marketed as doing, they just are not safe enough to put in your home .
 • Tóm lại, ngay cả khi máy tạo ozone đã hoạt động giải trí như dự tính và khi chúng được bán trên thị trường, chúng không đủ bảo đảm an toàn để đặt trong nhà bạn .

6. Máy phát Ozone (Máy khử mùi Ozone) có hiệu quả trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí trong nhà?

Một số đơn vị sản xuất hoặc nhà phân phối máy tạo ozone cho rằng ozone sẽ tàn phá phần nhiều mọi chất gây ô nhiễm, khói thuốc bằng cách tạo ra phản ứng hóa học mà những loại sản phẩm phụ là carbon dioxide, oxy và nước. Điều này là gây hiểu nhầm .

 • Thứ nhất, trong thực tiễn máy ozone chỉ có tính năng làm tiêu huỷ vi trùng, do khi chạy máy khí oxy từ ngoài vào có chứa nitơ tạo ra Oxit nitơ. Chất này hủy hoại vi trùng chứ ozone không tàn phá được vi trùng .
 • Thứ hai, về mặt triết lý cũng như đặc thù lý hoá thì không có một chất nào hoàn toàn có thể tính năng với tổng thể những hoá chất. Một số chất nhờ ozone hoàn toàn có thể giảm độc tính nhưng 1 số ít chất thì không, thậm chí còn còn tăng độc tính .
 • Thứ ba, để tạo được khí ozone, người ta cho luồng khí khô chạy qua hai điện cực ( điện thế trên 4.000 V ) để tạo ra tia lửa điện khoảng chừng 20 kw ( tương tự với một tia sét nhỏ ). Sự phóng điện này sẽ sản sinh ra khí O3 hay còn gọi là khí ozone. Tuy nhiên, quy trình phóng điện này còn tạo ra một chất khí là oxit nitơ rất có hại cho đường hô hấp. Oxit nitơ là một loại khí thải công nghiệp, ví dụ, nó Open khi quản lý và vận hành xe máy ( khói ở ống bô xe máy ) .
 • Thứ 4, Loại máy tạo ozon không có thiết bị khử ẩm sẽ rất nguy cơ tiềm ẩn cho người sử dụng. Hàm lượng ozon đầu ra giảm mạnh, ngược lại hàm lượng ôxít nitơ tăng lên sẽ gây độc đường hô hấp. Khi sử dụng máy để khử mùi, diệt khuẩn trong phòng cũng phải thận trọng vì trên trong thực tiễn hàm lượng ozon tạo ra bao nhiêu cũng không ai biết được đúng chuẩn. Trường hợp lượng ozon thừa sẽ gây hại những tế bào đường hô hấp ( từ khí quản cho đến phế nang ) ; ngược lại, lượng ozon thấp thì không có công dụng diệt khuẩn, khử độc .
 • “ Ozone trong không khí với nồng độ quá 0,1 ppm trong 8 giờ theo pháp luật của Tổ chức Y tế Thế giới sẽ gây hại cho sức khỏe thể chất “. Ozone thừa hoàn toàn có thể ôxy hóa hơi nước và không khí để tạo thành HNO3. Phân tử có tính acid này ăn mòn bản cực thiết bị tạo ozone và những đồ sắt kẽm kim loại khác trong nhà, làm giảm nhanh tuổi thọ thiết bị. Ozone cũng hoàn toàn có thể phản ứng với không khí để tạo ra SO2 – cũng rất có hại cho sức khỏe thể chất và đồ gia dụng .
 • Ngay cả khi nồng độ khí ozone tạo ra đạt nhu yếu, việc tiếp tục đóng cửa khi chạy máy tạo khí ozone cũng hoàn toàn có thể làm nồng độ ozone trong phòng tăng lên .
 • Một điều tra và nghiên cứu mới gần đây ở quốc tế cho thấy, ngay cả khi nồng độ ozone nằm trong số lượng giới hạn được cho phép, thiên nhiên và môi trường trong phòng cũng sinh độc nếu gia chủ sử dụng tích hợp 1 số ít chất tẩy rửa có thành phần bay hơi. Nếu dùng chất tẩy rửa có mùi chanh, không khí trong phòng hoàn toàn có thể bị nhiễm bẩn thêm một khi khí ozone được tạo ra. Các chất hữu cơ dễ bay hơi không bão hòa như limonene – có trong chất tẩy rửa để tạo mùi chanh – phản ứng với ozone để tạo ra những hạt bụi cực nhỏ mới, quân địch của hệ hô hấp .

 • Ozone có năng lực phá vỡ những hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, nhưng so với nhiều hóa chất có trong thiên nhiên và môi trường nhà, quy trình phản ứng Ozone hoàn toàn có thể mất vài tháng hoặc nhiều năm. Các thí nghiệm chứng tỏ, Ozone không hiệu suất cao trong việc vô hiệu carbon monoxide ( CO – chất khí không màu, không mùi, bắt cháy và có độc tính cao ). Hơn nữa, so với nhiều hóa chất mà Ozone thuận tiện phản ứng có năng lực hình thành một phụ phẩm có hại gây kích ứng như chất độc aldehyde ( gây ung thư, bênh tim mạch và bệnh tương quan thần kinh ), hoặc tăng nồng độ axit formic trong không khí. Ngoài ra, Ozone không vô hiệu những hạt như bụi và phấn hoa trong không khí .

 • Mặc dù có nhiều điều tra và nghiên cứu khoa học chứng tỏ Ozone vô hiệu mùi hôi một cách hiệu suất cao, nhưng 1 số ít hóa chất khác được sinh ra sau khi phản ứng với Ozone hoàn toàn có thể gây hại. Vì vậy, khi sử dụng Ozone khử mùi, khử trùng, cách tốt nhất là khử trong môi trường tự nhiên không có người và động vật hoang dã. Điều này có nghĩa, khi khử mùi hôi phòng, mùi thuốc lá, nên bật máy ozone khi cả người và động vật hoang dã được đưa ra ngoài, sau quy trình khử từ 10 đến 15 phút, Open, quạt gió, máy lọc để vô hiệu chất ô nhiễm, phụ phẩm sau phản ứng Ozone ra ngoài khoảng trống phòng .

 • Trên trong thực tiễn, nồng độ Ozone thấp hoàn toàn có thể ức chế sự tăng trưởng 1 số ít sinh vật như nấm mốc, vi trùng, ở nồng độ cao gấp 5 đến 10 lần so với tiêu chuẩn y tế hội đồng, Ozone hoàn toàn có thể khử trùng không khí đủ để ngăn sự sống sót và tái sinh những vi sinh vật. Điều quan trọng nên nhớ, Ozone chỉ hoàn toàn có thể phản ứng rất tốt và vô hiệu hợp chất có trong không khí, mặt phẳng nhưng không hề xâm nhập sâu vào bên trong khử độc ( trong ứng dụng ozone khử độc thực phẩm ). Khuyến cáo, nồng độ ozone trong thiên nhiên và môi trường chỉ nên đạt ngưỡng theo lao lý bảng 1, nếu sử dụng ozone trong thiên nhiên và môi trường có người và động vật hoang dã, nên sử dụng kèm theo máy đo nồng độ ozone trong không khí chuyên được dùng để nhận được cảnh báo nhắc nhở không bảo đảm an toàn khi nồng độ ozone vượt ngưỡng được cho phép .

7. Các lựa chọn thay thế cho máy khử mùi không khí Ozone là gì? / What Are the Alternatives to Ozone Air Purifiers?

 • Tất cả các bằng chứng chỉ ra rằng máy tạo ozone không hiệu quả cũng không an toàn. Do đó, trước hết, nếu có bất kỳ thiết bị tạo ozone nào trong nhà bạn, hãy tắt chúng ngay lập tức. Máy lọc không khí Ozone không làm việc tốt, và tệ nhất là

  Máy khử mùi không khí Ozone

  đang thêm vào ô nhiễm nhà bạn thay vì mà bạn đã mua chúng để giảm bớt ô nhiễm.

 • All the evidence indicates that ozone generators are neither effective nor safe. Therefore, first of all, if there are any ozone-generating devices in your house, turn them off at once. They are at best doing no good, and at worst they are adding to the pollution that you purchased them to reduce .

 • Nếu bạn lo ngại về chất lượng không khí trong nhà, thì tin tốt là có rất nhiều mạng lưới hệ thống lọc không khí dành cho nhà ở và căn hộ chung cư cao cấp không tạo ra bất kể ozone nào. Có nhiều giải pháp tốt hơn và bảo đảm an toàn hơn để vô hiệu độc tố khỏi không khí, và Plasma Air có vai trò làm sạch không khí bạn hít thở ở nhà .

 • If you are concerned about indoor air quality, the good news is that there are plenty of air purification systems available for houses and apartments that do not produce any ozone at all. There are much better and safer methods of eliminating toxins from the air, and Plasma Air have a role to play in cleaning up the air you breathe at home .

8. How Plasma Air Works to Clean the Air of Pollutants? / Công nghệ Plasma làm sạch không khí ô nhiễm trong nhà theo cách tự nhiên

 • Giống như ánh sáng mặt trời trong khí quyển, công nghệ tiên tiến Plasma Air tạo ra khí hậu sinh học tự nhiên giàu những ion oxy dương và âm ( O2 + và O2 – có năng lực oxy hóatương đương gốc hydroxyl • OH ). Trong tự nhiên, một lượng lớn ion được tạo ra bởihiện tượng phóng điện bởi sấm chớp trước cơn mưa .

 • Các ion âm chứa một electron phụ trong khi những ion dương bị thiếu một electron dẫn đến thực trạng không không thay đổi. Trong nỗ lực không thay đổi, những ion lưỡng cực này tìm kiếm những nguyên tử và phân tử trong không khí để trao đổi electron. Những ion này dữ thế chủ động tiến công những chất gây ô nhiễm tại nguồn của chúng. Một khi những ion đã đượchình thành và đưa vào khoảng trống, chúng sẽ tự gắn vào những hạt cho chúng tụ lại với nhau và vô hại rơi ra khỏi vùng thở. Chúng cũng gây ra phản ứng hóa học với những phân tử VOC và những khí có mùi thành những phần vô hại của chất khởi đầu. Quá trìnhphân chia tế bào vi trùng và vi rút trong không khí để sinh sản, khi chúng link vớicác ion và sẽ bị những ion này hủy hoại .

 • Plasma Air có thể nối trực tiếp vào Máy Lạnh trong phòng của gia đình bạn. Các hệ thống lớn hơn có thể lắp đặt trực tiếp vào đường ống HVAC hay các hệ thống FTU, RTU, VRV, AHU…
 • Với công nghệ hiện đại từ USA, tiết kiệm chi phí đầu tư cũng như chi phí vận hành. Hiệu quả khử mùi cao, đặc biệt không sử dụng hóa chất, không phát sinh mùi Ozone ảnh hưởng tới sức khỏe như một số công nghệ khác. Vui lòng liên hệ hotline 0972.799.995 để được tư vấn miễn phí.

Source: https://ladyfirst.vn
Category: GIA ĐÌNH

Related posts

MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM ĐỂ BÀN ROBOT UHC-4911

ladybaby

LÒ NƯỚNG ĐIỆN THÔNG MINH XIAOMI MIJIA 32L

ladybaby

#1 Đánh giá lò nướng Sanaky 50l có tốt không, giá bao nhiêu, cách dùng

ladybaby