Kênh dành cho phái đẹp!

Luận văn tốt nghiệp: Bệnh vàng da tăng Bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh và cách chăm sóc bệnh nhi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

CHINH PHỤC EXCEL: HỌC NHỮNG BÍ QUYẾT ĐỈNH CAO ĐỂ NÂNG CAO SỰ NGHIỆP

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

BỆNH VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN
TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH VÀ CÁCH CHĂM
SÓC BỆNH NHI

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Bích Thủy
Mã sinh viên : B00039
Chuyên ngành : Cử nhân Điều dưỡng

KHÓA HỌC TUYỆT ĐỈNH KHAI THÁT ỨNG DỤNG CHATGPT

Hà Nội, 2/2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

BỆNH VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN
TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH VÀ CÁCH CHĂM
SÓC BỆNH NHI

PHÙ THỦY POWER POINT - KHÓA HỌC HAY GIÚP BẠN TĂNG LƯƠNG

Giáo viên hướng dẫn: BS CKII Đinh Phương Anh
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Bích Thủy
Mã sinh viên : B00039
Chuyên ngành : Cử nhân Điều dưỡng

Hà Nội, 2/2011

Thang Long University Library

KHÓA HỌC HAY GIÚP BẠN TĂNG LƯƠNG - CUỘC SỐNG THỊNH VƯỢNG

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập nghiên cứu, hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, tôi đã nhận
được sự dạy bảo, giúp đỡ và sự động viên hết sức tận tình của các thầy cô, gia đình và
bạn bè.
Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn GS. TS. Phạm
Thị Minh Đức – Trưởng khoa Điều Dưỡng Trường Đại học Thăng Long đã tận tình
hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình học tâp và hoàn thành khóa luận.
Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn BS CKII.
Đinh Phương Anh đã tận tình hướng dẫn, trực tiếp giúp đỡ tôi trong quá trình hoàn
thành khóa luận.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô trong Khoa Điều Dưỡng Trường Đại
học Thăng Long đã tận tình chỉ bảo, dìu dắt, trang bị kiến thức và đạo đức nghề
nghiệp của người thầy thuốc cũng như giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn
thành khóa luận.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu Phòng Đào tạo Trường Đại học
Thăng Long đã tạo điều kiện cho phép và giúp đỡ tôi hoàn thành khóa luận.
Tôi vô cùng biết ơn gia đình và những người thân yêu, những người bạn đã luôn
ở bên tôi, động viên và giúp đỡ tôi hoàn thành khóa luận.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, tháng 2 năm 2011
Nguyễn Thị Bích Thủy

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VÀNG DA TĂNG
BILIRUBIN Ở TRẺ SƠ SINH

Trang
1
3

1.1. Lịch sử nghiên cứu

4

1.2. Sự hình thành, cấu trúc và đặc tính của Bilirubin
1.2.1. Sự hình thành bilirubin

4
4

1.2.2. Cấu trúc của bilirubin

4

1.2.3. Các dạng tồn tại và đặc tính của bilirubin
1.2.4. Các chất đồng phân của bilirubin
1.2.5.Bilirubin trực tiếp (TT) hay bilirubin monoglucuronide,
diglucuronide

4
5
6

1.3. Chuyển hóa bilirubin ở thai nhi
1.3.1. Bilirubin trong nước ối
1.3.2. Sản xuất bilirubin, chức năng gan, sự vận chuyển qua rau thai
1.4. Chuyển hóa bilirubin ở trẻ sơ sinh
1.4.1. Sự tạo thành bilirubin
1.4.2. Vận chuyển bilirubin và sự tiếp nhận bilirubin ở tế bào gan
1.4.3. Sự tiếp hợp và bài tiết bilirubin

6
6
7
7
7
8
8

1.4.4. Sự bài tiết bilirubin vào mật và đường ruột
1.5. Dịch tễ học vàng da sơ sinh

10

1.6. Các nguyên nhân gây tăng vàng da tăng bilirubin GT ở trẻ sơ
sinh
1.7. Tổn thương thần kinh do tăng bilirubin GT
1.7.1. Giải phẫu bệnh
1.7.2. Nghiên cứu thực nghiệm
1.7.3. Cơ chế sinh lí bệnh
1.7.4. Các yếu tố dẫn tới tổn thương não khi tăng blirubin máu
1.7.5. Chẩn đoán
1.7.6. Điều trị
1.7.6.1 Thay máu
1.7.6.2 Ánh sáng liệu pháp (chiếu đèn)
1.7.6.3 Điều trị bằng thuốc

10
12
13
13
13
13
13
15
19
21
22
24

Thang Long University Library

CHƯƠNG 2: CHĂM SÓC VÀ THEO DÕI BỆNH NHÂN VÀNG DA

25

2.1. Nhận định
2.1.1. Các thông tin chung về người bệnh
2.1.2. Hỏi bệnh
2.1.3. Khám thực thể
2.2. Chẩn đoán điều dưỡng
2.3. Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân vàng da

25
25
25
25
26
26

2.4. Can thiệp điều dưỡng
2.4.1 Chăm sóc cơ bản

26

2.4.2. Kỹ thuật chiếu đèn

26
27

2.4.2.1 Mục đích

27

2.4.2.2 Chỉ định, chống chỉ định
2.4.2.3. Dụng cụ

27
27

2.4.2.4. Các bước tiến hành

27

2.4.2.5. Theo dõi, ghi hồ sơ
2.5. Kết quả mong đợi

27
28

KẾT LUẬN 1
KẾT LUẬN 2
TÀI LIỆU THAM KHẢO

29
30
31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

BỆNH VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN
TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH VÀ CÁCH CHĂM
SÓC BỆNH NHI

Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Bích Thủy
Mã sinh viên : B00039
Chuyên ngành : Cử nhân Điều dưỡng

Hà Nội, 2/2011

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

BỆNH VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN
TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH VÀ CÁCH CHĂM
SÓC BỆNH NHI

Giáo viên hướng dẫn: BS CKII Đinh Phương Anh
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Bích Thủy
Mã sinh viên : B00039
Chuyên ngành : Cử nhân Điều dưỡng

Hà Nội, 2/2011

Thang Long University Library

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập nghiên cứu, hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, tôi đã nhận
được sự dạy bảo, giúp đỡ và sự động viên hết sức tận tình của các thầy cô, gia đình và
bạn bè.
Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn GS. TS. Phạm
Thị Minh Đức – Trưởng khoa Điều Dưỡng Trường Đại học Thăng Long đã tận tình
hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong quá trình học tâp và hoàn thành khóa luận.
Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin chân thành cảm ơn BS CKII.
Đinh Phương Anh đã tận tình hướng dẫn, trực tiếp giúp đỡ tôi trong quá trình hoàn
thành khóa luận.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô trong Khoa Điều Dưỡng Trường Đại
học Thăng Long đã tận tình chỉ bảo, dìu dắt, trang bị kiến thức và đạo đức nghề
nghiệp của người thầy thuốc cũng như giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và hoàn
thành khóa luận.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu Phòng Đào tạo Trường Đại học
Thăng Long đã tạo điều kiện cho phép và giúp đỡ tôi hoàn thành khóa luận.
Tôi vô cùng biết ơn gia đình và những người thân yêu, những người bạn đã luôn
ở bên tôi, động viên và giúp đỡ tôi hoàn thành khóa luận.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, tháng 2 năm 2011
Nguyễn Thị Bích Thủy

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VÀNG DA TĂNG
BILIRUBIN Ở TRẺ SƠ SINH

Trang
1
3

1.1. Lịch sử nghiên cứu

4

1.2. Sự hình thành, cấu trúc và đặc tính của Bilirubin
1.2.1. Sự hình thành bilirubin

4
4

1.2.2. Cấu trúc của bilirubin

4

1.2.3. Các dạng tồn tại và đặc tính của bilirubin
1.2.4. Các chất đồng phân của bilirubin
1.2.5.Bilirubin trực tiếp (TT) hay bilirubin monoglucuronide,
diglucuronide

4
5
6

1.3. Chuyển hóa bilirubin ở thai nhi
1.3.1. Bilirubin trong nước ối
1.3.2. Sản xuất bilirubin, chức năng gan, sự vận chuyển qua rau thai
1.4. Chuyển hóa bilirubin ở trẻ sơ sinh
1.4.1. Sự tạo thành bilirubin
1.4.2. Vận chuyển bilirubin và sự tiếp nhận bilirubin ở tế bào gan
1.4.3. Sự tiếp hợp và bài tiết bilirubin

6
6
7
7
7
8
8

1.4.4. Sự bài tiết bilirubin vào mật và đường ruột
1.5. Dịch tễ học vàng da sơ sinh

10

1.6. Các nguyên nhân gây tăng vàng da tăng bilirubin GT ở trẻ sơ
sinh
1.7. Tổn thương thần kinh do tăng bilirubin GT
1.7.1. Giải phẫu bệnh
1.7.2. Nghiên cứu thực nghiệm
1.7.3. Cơ chế sinh lí bệnh
1.7.4. Các yếu tố dẫn tới tổn thương não khi tăng blirubin máu
1.7.5. Chẩn đoán
1.7.6. Điều trị
1.7.6.1 Thay máu
1.7.6.2 Ánh sáng liệu pháp (chiếu đèn)
1.7.6.3 Điều trị bằng thuốc

10
12
13
13
13
13
13
15
19
21
22
24

Thang Long University Library

CHƯƠNG 2: CHĂM SÓC VÀ THEO DÕI BỆNH NHÂN VÀNG DA

25

2.1. Nhận định
2.1.1. Các thông tin chung về người bệnh
2.1.2. Hỏi bệnh
2.1.3. Khám thực thể
2.2. Chẩn đoán điều dưỡng
2.3. Lập kế hoạch chăm sóc bệnh nhân vàng da

25
25
25
25
26
26

2.4. Can thiệp điều dưỡng
2.4.1 Chăm sóc cơ bản

26

2.4.2. Kỹ thuật chiếu đèn

26
27

2.4.2.1 Mục đích

27

2.4.2.2 Chỉ định, chống chỉ định
2.4.2.3. Dụng cụ

27
27

2.4.2.4. Các bước tiến hành

27

2.4.2.5. Theo dõi, ghi hồ sơ
2.5. Kết quả mong đợi

27
28

KẾT LUẬN 1
KẾT LUẬN 2
TÀI LIỆU THAM KHẢO

29
30
31

Related posts

Mặt Nạ Ngủ Laneige Water Sleeping Mask Ex Microbiome Brightening Hydrating Softening 15ml

ladybaby

Máy Rửa Mặt Dessin Hàn Quốc – Dụng cụ chăm sóc da mặt Nhãn hiệu No Brand

ladybaby

Da nhiễm corticoid: Chữa nhanh trước khi quá muộn! • Hello Bacsi

ladybaby