Kênh dành cho phái đẹp!

Liệu đắp mặt nạ giấy có nên rửa mặt lại không?