Kênh dành cho phái đẹp!

Quạt không cánh kèm lọc không khí Dyson Pure Cool TP04, Màu Trắng/Bạc

Đã bật ALEXA : Điều khiển bằng giọng nói sử dụng Alexa để bật / tắt, bật chính sách tự động hóa và update cho bạn về chất lượng không khí trong nhà .Đã bật ALEXA : Điều khiển bằng giọng nói sử dụng Alexa để bật / tắt, bật chính sách tự động hóa và update cho bạn về chất lượng không khí trong nhà .Đã bật ALEXA : Điều khiển bằng giọng nói sử dụng Alexa để bật / tắt, bật chính sách tự động hóa và update cho bạn về chất lượng không khí trong nhà .

Đã bật ALEXA: Điều khiển bằng giọng nói sử dụng Alexa để bật / tắt, bật chế độ tự động và cập nhật cho bạn về chất lượng không khí trong nhà.

Đa tính năng : Quạt tháp. Và máy lọc không khí HEPA. Trong một. Chế độ luồng khí ngược giúp thanh lọc mà không làm mát hoặc sưởi ấm bạn .Đa tính năng : Quạt tháp. Và máy lọc không khí HEPA. Trong một. Chế độ luồng khí ngược giúp thanh lọc mà không làm mát hoặc sưởi ấm bạn .Đa công dụng : Quạt tháp. Và máy lọc không khí HEPA. Trong một. Chế độ luồng khí ngược giúp thanh lọc mà không làm mát hoặc sưởi ấm bạn .Đa công dụng : Quạt tháp. Và máy lọc không khí HEPA. Trong một. Chế độ luồng khí ngược giúp thanh lọc mà không làm mát hoặc sưởi ấm bạn .Đa công dụng : Quạt tháp. Và máy lọc không khí HEPA. Trong một. Chế độ luồng khí ngược giúp thanh lọc mà không làm mát hoặc sưởi ấm bạn .Dự án : Dự án thanh lọc không khí trong hàng loạt phòng. Công nghệ Air Multiplier phân phối hơn 77 gallon mỗi giây luồng không khí mềm mịn và mượt mà nhưng can đảm và mạnh mẽ. Lên đến 350 độ xê dịch điều hướng luồng không khí nơi bạn cần .Dự án : Dự án thanh lọc không khí trong hàng loạt phòng. Công nghệ Air Multiplier cung ứng hơn 77 gallon mỗi giây luồng không khí mềm mịn và mượt mà nhưng can đảm và mạnh mẽ. Lên đến 350 độ xê dịch điều hướng luồng không khí nơi bạn cần .Dự án : Dự án thanh lọc không khí trong hàng loạt phòng. Công nghệ Air Multiplier phân phối hơn 77 gallon mỗi giây luồng không khí mềm mịn và mượt mà nhưng can đảm và mạnh mẽ. Lên đến 350 độ giao động điều hướng luồng không khí nơi bạn cần .Dự án : Dự án thanh lọc không khí trong hàng loạt phòng. Công nghệ Air Multiplier cung ứng hơn 77 gallon mỗi giây luồng không khí thướt tha nhưng can đảm và mạnh mẽ. Lên đến 350 độ xê dịch điều hướng luồng không khí nơi bạn cần .Dự án : Dự án thanh lọc không khí trong hàng loạt phòng. Công nghệ Air Multiplier phân phối hơn 77 gallon mỗi giây luồng không khí mềm mại và mượt mà nhưng can đảm và mạnh mẽ. Lên đến 350 độ giao động điều hướng luồng không khí nơi bạn cần .Chụp : Bộ lọc HEPA kín thu 99,97 Xác Suất chất gây dị ứng nhỏ chỉ 0,3 micron làm cho nó trở thành một máy lọc không khí lý tưởng cho dị ứng, vật nuôi, bụi, phấn hoa và bào tử nấm mốc .Chụp : Bộ lọc HEPA kín thu 99,97 Phần Trăm chất gây dị ứng nhỏ chỉ 0,3 micron làm cho nó trở thành một máy lọc không khí lý tưởng cho dị ứng, vật nuôi, bụi, phấn hoa và bào tử nấm mốc .Chụp : Bộ lọc HEPA kín thu 99,97 Phần Trăm chất gây dị ứng nhỏ chỉ 0,3 micron làm cho nó trở thành một máy lọc không khí lý tưởng cho dị ứng, vật nuôi, bụi, phấn hoa và bào tử nấm mốc .Chụp : Bộ lọc HEPA kín thu 99,97 Xác Suất chất gây dị ứng nhỏ chỉ 0,3 micron làm cho nó trở thành một máy lọc không khí lý tưởng cho dị ứng, vật nuôi, bụi, phấn hoa và bào tử nấm mốc .Chụp : Bộ lọc HEPA kín thu 99,97 Tỷ Lệ chất gây dị ứng nhỏ chỉ 0,3 micron làm cho nó trở thành một máy lọc không khí lý tưởng cho dị ứng, vật nuôi, bụi, phấn hoa và bào tử nấm mốc .Senses : Tự động cảm nhận và báo cáo giải trình mức chất lượng không khí trên màn hình hiển thị LCD trên máy lọc không khí, gồm có những hạt siêu mịn ( PM 2.5 ), chất gây dị ứng ( PM10 ), hợp chất hữu cơ dễ bay hơi ( VOCs ) và Nitrogen Dioxide ( NO2 ) .Senses : Tự động cảm nhận và báo cáo giải trình mức chất lượng không khí trên màn hình hiển thị LCD trên máy lọc không khí, gồm có những hạt siêu mịn ( PM 2.5 ), chất gây dị ứng ( PM10 ), hợp chất hữu cơ dễ bay hơi ( VOCs ) và Nitrogen Dioxide ( NO2 ) .Senses : Tự động cảm nhận và báo cáo giải trình mức chất lượng không khí trên màn hình hiển thị LCD trên máy lọc không khí, gồm có những hạt siêu mịn ( PM 2.5 ), chất gây dị ứng ( PM10 ), hợp chất hữu cơ dễ bay hơi ( VOCs ) và Nitrogen Dioxide ( NO2 ) .Senses : Tự động cảm nhận và báo cáo giải trình mức chất lượng không khí trên màn hình hiển thị LCD trên máy lọc không khí, gồm có những hạt siêu mịn ( PM 2.5 ), chất gây dị ứng ( PM10 ), hợp chất hữu cơ dễ bay hơi ( VOCs ) và Nitrogen Dioxide ( NO2 ) .Senses : Tự động cảm nhận và báo cáo giải trình mức chất lượng không khí trên màn hình hiển thị LCD trên máy lọc không khí, gồm có những hạt siêu mịn ( PM 2.5 ), chất gây dị ứng ( PM10 ), hợp chất hữu cơ dễ bay hơi ( VOCs ) và Nitrogen Dioxide ( NO2 ) .Đã liên kết : Wi Fi được liên kết. Xem báo cáo giải trình thời hạn thực, tinh chỉnh và điều khiển từ xa máy của bạn và tạo lịch trình trong ngày của bạn bằng ứng dụng Dyson Link .Đã liên kết : Wi Fi được liên kết. Xem báo cáo giải trình thời hạn thực, tinh chỉnh và điều khiển từ xa máy của bạn và tạo lịch trình trong ngày của bạn bằng ứng dụng Dyson Link .Đã liên kết : Wi Fi được liên kết. Xem báo cáo giải trình thời hạn thực, điều khiển và tinh chỉnh từ xa máy của bạn và tạo lịch trình trong ngày của bạn bằng ứng dụng Dyson Link .Đã liên kết : Wi Fi được liên kết. Xem báo cáo giải trình thời hạn thực, tinh chỉnh và điều khiển từ xa máy của bạn và tạo lịch trình trong ngày của bạn bằng ứng dụng Dyson Link .Đã liên kết : Wi Fi được liên kết. Xem báo cáo giải trình thời hạn thực, điều khiển và tinh chỉnh từ xa máy của bạn và tạo lịch trình trong ngày của bạn bằng ứng dụng Dyson Link .Quạt thanh lọc Dyson mới nhất. Nó cảm nhận được ô nhiễm và những chất gây dị ứng, thu giữ chúng trong bộ lọc than hoạt tính HEPA kín, và dự án Bất Động Sản không khí được làm sạch xung quanh phòng .Quạt thanh lọc Dyson mới nhất. Nó cảm nhận được ô nhiễm và những chất gây dị ứng, thu giữ chúng trong bộ lọc than hoạt tính HEPA kín, và dự án Bất Động Sản không khí được làm sạch xung quanh phòng .Quạt thanh lọc Dyson mới nhất. Nó cảm nhận được ô nhiễm và những chất gây dị ứng, thu giữ chúng trong bộ lọc than hoạt tính HEPA kín, và dự án Bất Động Sản không khí được làm sạch xung quanh phòng .Quạt thanh lọc Dyson mới nhất. Nó cảm nhận được ô nhiễm và những chất gây dị ứng, thu giữ chúng trong bộ lọc than hoạt tính HEPA kín, và dự án Bất Động Sản không khí được làm sạch xung quanh phòng .Quạt thanh lọc Dyson mới nhất. Nó cảm nhận được ô nhiễm và những chất gây dị ứng, thu giữ chúng trong bộ lọc than hoạt tính HEPA kín, và dự án Bất Động Sản không khí được làm sạch xung quanh phòng .

1. Điều khiển từ xa

Bạn hoàn toàn có thể thực thi điều này bằng cả tinh chỉnh và điều khiển từ xa ( remote ) đi kèm với quạt và ứng dụng “ Dyson Link ” ( thích hợp với cả iOS / Android ). Với điều khiển và tinh chỉnh từ xa ( remote ), đơn vị sản xuất cung ứng những tính năng “ bật / tắt ” nguồn, “ kiểm soát và điều chỉnh mức độ gió ”, “ đặt góc quay ”, “ hiển thị chất lượng không khí ”, “ chính sách tự động hóa ”, “ bật / tắt ” chính sách quay và “ chính sách đêm hôm ”. Đối với ứng dụng trên điện thoại cảm ứng, bạn hoàn toàn có thể kiểm tra tài liệu chi tiết cụ thể như “ lịch sử vẻ vang làm sạch không khí hàng ngày, hàng tuần ”, điều không hề thực thi được với tinh chỉnh và điều khiển từ xa, thuận tiện hơn khi bạn hoàn toàn có thể sử dụng smartphone làm điều khiển và tinh chỉnh từ xa .

2. Màn hình hiển thị tinh thể lỏng

Sự nâng cấp cải tiến chính trên dòng mẫu sản phẩm quạt không cánh Dyson thế hệ mới chính là màn hình hiển thị hiển thị tinh thể lỏng, hoàn toàn có thể cho biết thực trạng ô nhiễm không khí trong điều kiện kèm theo thời hạn trong thực tiễn. Trạng thái không khí được phát hiện bởi ba bộ cảm ứng “ cảm ứng bụi ”, “ cảm ứng mùi ” và “ cảm ứng nhiệt độ / nhiệt độ ” được tích hợp trong thân máy .

Những gì hoàn toàn có thể được hiển thị trên màn hình hiển thị tinh thể lỏng là nồng độ nitơ điôxit gồm có khí được tạo ra trong quy trình nấu ăn, khí thải từ xe hơi, bụi PM 2.5 ( gồm có khói thuốc lá, vi trùng ), VOC ( chất hữu cơ dễ bay hơi ) … và tuổi thọ của bộ lọc. Điều này giúp bạn nhanh gọn xác lập nguyên do không khí trong phòng bị ô nhiễm, thuận tiện hơn trong việc giải quyết và xử lý .

Màu sắc đồ thị sẽ biến hóa theo trạng thái không khí : Xanh-sạch, Vàng-hơi bẩn, Cam-ô nhiễm, Đỏ-cực kì ô nhiễm

Mặc dù giá trị của “ VOC ” “ PM 2.5 ” “ PM 10 ” đã tăng lên rất cao tại một thời gian, hiệu suất làm sạch tự động hóa tăng lên, và sau 20 phút máy báo trở lại rằng “ không khí thật sạch ”

3. Thu giữ những chất gây ô nhiễm bằng bộ lọc HEPA và than hoạt tính 360 °

Hệ thống lọc được niêm phong trọn vẹn tích hợp bộ lọc Carbon đã hoạt hóa để vô hiệu khí và bộ lọc Glass HEPA thu được 99,97 % chất gây dị ứng và chất gây ô nhiễm siêu nhỏ chỉ 0,3 micron .

4. Dự án luồng không khí can đảm và mạnh mẽ

Công nghệ Air Multiplier ™ phân phối hơn 77 gallon mỗi giây luồng khí mịn nhưng can đảm và mạnh mẽ – lưu thông không khí tinh khiết trong hàng loạt phòng .

5. Báo cáo thông minh


Tự động cảm nhận, chụp và dự án Bất Động Sản – sau đó báo cáo giải trình cho ứng dụng Dyson Link của bạn .

6. Điều khiển giọng nói

Sử dụng Amazon Alexa, điều khiển và tinh chỉnh máy của bạn bằng những hướng dẫn đơn thuần, nói .

7. Dao động lên đến 350 °

Góc xê dịch hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh từ 45 ° đến 350 °, để giúp chiếu không khí trong sáng xung quanh hàng loạt căn phòng .

8. Chế độ luồng khí ngược .

Thanh lọc mà không làm mát bạn .

9. Chế độ

quạt Làm sạch đồng thời làm mát bạn như một chiếc quạt .

10. Thay đổi bộ lọc nhanh gọn và thuận tiện

Bảo trì thấp, bộ lọc thuận tiện đổi khác. Với thông tin tích hợp khi máy nhu yếu thay thế sửa chữa .

11. Chế độ đêm hôm

Màn hình và thanh lọc bằng những setup yên tĩnh của máy, với màn hình hiển thị mờ .

máy lọc Dyson được ghi nhận hen suyễn và dị ứng ™ được ghi nhận hen suyễn và thân thiện với dị ứng của Tổ chức hen suyễn và dị ứng Hoa Kỳ .

tin tức kỹ thuật của đơn vị sản xuất

– Model : TP04 .

– Chất liệu : Thân thép không gỉ 18/10 .

– Màu sắc : Trắng / Bạc .

– Kích thước : 26 x 26 x 110 cm .

– Thiết kế bởi : Dyson .

– Nơi sản xuất : Made in Malaysia .

– Cân nặng đóng gói : 5.5 kg .

– Kích thước đóng gói : 28 x 28 x 112 cm ( DxRxC ) .

Source: https://ladyfirst.vn
Category: GIA ĐÌNH

Related posts

Nồi chiên không dầu 10L Hawonkoo AFH-100-Thailand

ladybaby

Nồi chiên không dầu Bluestone AFB-5880 – Hàng chính hãng

ladybaby

Lò nướng Bosch 71L HBG5575S0A – Germany

ladybaby